Fasadputs som hantverk.

Fasadputsning.

 

Bilden visar kalkmålad fasadputs i Stockholms innerstad.

Här kan man se en slätputsad fasadyta som är kalkmålad i Stockholm. Det är mycket arbete med att renovera putsade fasader som är kalkmålade. Man kan också se på bilden att  kalkfärgen är lite flammig och visar kalkfärgers typiska utseende som är karaktäristiskt mycket vackra. Tittar vi på vår inhemska produktion och skillnader av kalkfärg så är Gotlandskalken helt kritvit medans kalk från Öland är aningen gultonad. Förenklat kan man också säga att det finns två typer av kalkfärg. Först kan vi ta den fabrikstillverkade. Fördelen men den är att det räcker med ca 2-3 strykningar för att färdigt resultat. Traditionell kalkfärg har normalt ett arbetsmoment på ca 5-7 strykningar. I den fabrikstillverkade kalkfärgen kan det också finnas lite olika tillsatser som ger lite olika egenskaper. Tillsätter man en mängd av vitcement i kalkfärgen så kar man en kc-färg. exempelvis. Det gäller att kontrollera så man får rätt kalkfärg.

Ibland undrar man hur dom gamla murarna lyckades skapa dessa fantastiska fasadputser. Ofta stod dom och blandade putsbruk för hand på arbetsplatsen. Inte nog med det ,man var tvungen att bära upp putsbruk i bruksrullar. Det gör man inte idag. Material levereras färdigt i säck där man endast tillsätter vatten. Idag sprutas putsbruk och ytskiktsputser på med maskiner dvs putssprutor av olika slag. Man kan säga att det är gammal teknik med moderna metoder. Att vara murare idag är forfarande ett tungt arbete men ändå inte som förr i tiden

Enklare underhålssarbete.

Underhållsarbete är viktigt med tanke på livslängden. Ett bra fasadunderhåll skjuter kostsamma fasadrenoveringar på framtiden och behöver inte heller vara så krångligt. Enkla saker kan man kontrollera själv. Börja med plåtbeslagen och se att dom fyller sin funktion. Hängrännor och stuprör kontrollerar man från läckage så att inte fasad blir onödigt utsatt för vatten. Hängrännor resnar man ur för fri vattenavrinning. Även fönsterbleck är bra att kontrollera mot rostangrepp. Hitta man olika defekter på plåtdetaljer bör man åtgärda detta omgående. Vatten kan skada fasadputsen på flera sätt bla missfärgningar och frostskador. Upptäcker man sprickor eller andra skador bör man laga detta så att inte fukt och vatten tar sig och förvärrar skadorna. Det lönar sig alltid att göra egna kontrollerer med jämna mellanrum för att se vilken kondition fastigheten befinner sig i.

Man tittar även till andra delar av fastigheten. Har man ett tegeltak så kontrollerar man att tegelpannor är hela och byter trasiga. Fönster är också viktiga detaljer , för att inte en av dom viktigaste. Man ser efter kitt som lossnat eller om färg börjar flagna och åtgärdar detta för att skydda trävirket från skador.

Hantverk med anor långt tillbaka.

Att utföra fasadputsning är ett riktigt hantverk. En del av våra fasader är otroligt vackra och kräver stor yrkesskicklighet. Bilden ovan visar en äldre kalkfärgad fasadputs med en grov spritputs.Troligen krävdes det mycket arbete att måla denna fasadputs med kalkfärg då det är en tvåfärgad fasadputs. Det gäller att inte spilla ner den andra kalkfärgen så det gäller att maskera den kulör man först väljer att arbeta med. Man får heller inte glömma all övrig maskering av fönster ,plåtbeslag etc. Har man valt att kalkmåla med en kulör är det betydligt enklare. Specialister på fasadrenovering och olika typer av fasadputs hittar du här www.fasadkompaniet.se. Kompetent företag med duktiga murare som har utfört många fasadrenoveringar.

 

Vacker äldre spritputsad byggnad.

Vacker fasadbild.Fasaden är en grov spritputs med vitmålade släta fält.

Fasadputs Stockholm
Ädelputs – Stänkputsad fasadyta.

Bilden visar hur struktur kan tänkas se ut på en stänkputsad yta. En sk Ädelputs med glimmer. När solen ligger på så gnistrar vissa stänk i fasadputsen. Många fastighetsägare har denna typ av fasadputs och vill gärna återställa detta vid fasadrenovering. Framför allt vanlig fasadputs på villor. Ädelputs är en kalk och cementbaserad ytskiktsputs som är mycket hållbar. Ädelputsen blev vanlig i mitten på 1900 talet.