Håll putsfasaden ren.

Håll putsfasaden ren om du vill att den ska hålla länge. Smuts och föroreningar fräter.

Det effektivaste sättet att undvika att en putsfasad vittrar sönder i förtid är att hålla den ren och snygg. Regelbunden rengöring förebygger skador och ökar putsade fasaders livslängd.

Smuts och puts är ingen bra kombination. Varken för ögat eller plånboken! En fasadrenovering kan vara kostsam. Det finns alltså dubbel anledning för husägare att hålla sina putsade fasader i gott skick och samtidigt undvika onödigt slitage i sin fasadputs.

– En putsad fasad håller längre om den rengörs med viss periodicitet. Förutsatt naturligtvis att saneringen utförs på ett kompetent och professionellt sätt, säger Ronny på Fasadkompaniet AB, som specialiserat sig på putsfasaders åldrande och underhåll.

Osynlig smuts största hotet.

Det finns många orsaker till att skador kan uppträda på en putsad fasad. Smuts är en av dem.

– Synlig smuts behöver inte vara direkt skadlig. En nedsmutsad fasad kan ofta fräta mer på vårt estetiska sinnelag än på själva putsen. Smutsbildning kan dock vara ett tecken på att allt inte står riktigt rätt till i fasaden.

Ett allvarligt hot mot putsade fasader utgör däremot alltid den osynliga smutsen, främst luftföroreningar av olika slag. Dessa startar fysikaliska och kemiska reaktioner i fasaden som ögat inte ser. Reaktioner som på sikt kan ge upphov till försvagningar och allvarliga skador i putsskiktet om ingenting görs för att stoppa dem.

Gipsbildning.

När svavelföroreningar som finns i luften kommer i kontakt med den kalk som binder putsen, startar en kemisk process. Kalken ombildas till kalciumsulfat, alltså gips. Gipsbildningen i putsen förändrar efterhand fasadens fuktegenskaper. Gipsen sprider sig över fasaden och täpper till porerna i putsen, som därmed får allt svårare att andas och ventilera. Kondens och annan fuktighet blir kvar i fasaden. När det är kallt och vattnet fryser sprängs putsen, spricker och faller till marken.

Sanering är investering.

Att sanera en fasad från gips och annan smuts är visserligen förenat med vissa kostnader, men sett i ett längre perspektiv är åtgärden snarast att betrakta som en investering. Fasadens livslängd ökar, huset får ett estetiskt lyft och värdet på fastigheten upprätthålls.

– Om man inte gör någonting alls kan en putsad fasad klara sig i fyrtiofem, femtio år. Men då – om inte förr – brukar skadorna komma. Och efter så lång tid är risken stor att putsen är så förorenad och fasaden i så dåligt skick att det inte längre räcker med en vanlig sanering. Hela fasaden måste renoveras, det vill säga putsas om, och det är en verkligt kostsam historia för husägarna.

Lång livslängd med rätt underhåll

En putsfasad har inte obegränsad livslängd. Men rätt underhållen kan den hålla mycket länge.

– Men många småhusägare och ägare av flerbostadshus slarvar med underhållet. Med tanke på hur stora ekonomiska värden som står på spel är det märkligt. Det hävdas att Stockholms husägare årligen putsar om hus för hundratals miljoner kronor. Om underhållet sköttes bättre och förebyggande åtgärder sattes in i tid skulle renoveringsbehovet kunna halveras.

Vart tionde år? Att exakt ange med vilka intervall putsade husfasader bör saneras går inte.

– Det beror helt på var huset ligger och hur utsatt det är för föroreningar av olika slag. En fasad mot en hårt trafikerad gata kräver naturligtvis tätare underhållsinsatser än en småhusfasad i ett lummigt villaområde. Men att kalkylera med rengöring av fasaden vart tionde brukar vara en bra tumregel.

Bra information om fasadputs hittar du på dinbyggare.se

Att tänka på innan du sanerar fasadputsen.

Det finns många olika metoder för sanering av fasader. Alla är inte lika lämpliga. Faktum är att felaktiga rengöringsmetoder kan skada putsfasader mer än den smuts och de föroreningar de är ämnade att avlägsna. Om detta finns åtskilliga vittnesbörd. Innan du beställer en fasadsanering bör du därför förvissa dig om att det företag du tänkt anlita har sanerat andra hus med fasadmaterial liknande det som sitter på ditt eget. Begår referenser och tala med ägarna/förvaltarna av dessa fastigheter.