Fasadrenovering i Stockholm

Renovering av putsade fasader.

Att utföra en fasadrenovering är troligen ingenting man gör själv. Vissa typer av arbeten bör man överlåta till den professionella hantverkaren. Dessutom är det också ett tungt arbete att både bära och blanda till putsbruk som ska användas till fasaden. Man ska också påföra putsbruket på ett bra sätt. Olika strukturer kräver olika bearbetningstekniker med putsbruket och det är inte alltid så lätt alla gånger att uppnå den struktur man önskar. Vid komplettering av fasadputs där man vill uppnå samma struktur som på den övriga befintliga fasaden så kan det vara ännu svårare. Har man lagat sprickor och bomputs i en putsad fasad så vill man ju inte att detta ska synas. I alla fall inte allt för mycket. Normalt så har man inte heller denna typ av verktyg som man behöver vid fasadputsning. Det kan vara murslevar för olika ändamål. Andra typer av verktyg kan vara kompressorer , stora blandkärl , bruksblandare för att nämna några typer av utrustning man behöver.

Vi som företag som arbetar med fasadputs vill leverera en fasadrenovering till våra kunder som står sig hel och vacker under många år. Fasadputsning kräver både kunskap om material och erfarenhet av att arbeta med olika putstekniker. Vi som driver denna sida har lång erfarenhet av att arbeta med fasadputs och har utfört många fasadrenoveringar i Stockholm där vi är aktiva. Det finns en del saker man bör tänka när man renoverar sin fasadputs. En fasadrenovering brukar inte bara handla om puts. Det uppkommer för det mesta alltid frågor om byggnadsdelar som ligger i anslutning till fasaden. Måste vi renovera eller byta ut dessa detaljer nu? Eller kan vi vänta lite med detta till ett senare tillfälle? Det kan vara allt i från målningsarbete till plåtbeslag.

Fasadputsning är ett gediget hantverk.

Det är många förberedelser när man ska renovera sin fasadputs. En bra och säker byggnadsställning är mer eller mindre ett krav för att man ska kunna arbeta säkert. Dessutom är mur och putsbruk tunga och otympliga material som det kan vara mycket jobbigt att bära på så en säker och trygg arbetsmiljö är att föredra. Ett annat arbetsmoment man bör tänka på är att skydda detaljer så som fönster och dörrar , plåtbeslag etc i från puts och murbruk. Det finns massor av detaljer att skydda med täckplast. Ett bra maskeringsarbete lönar sig då torkat mur och putsbruk kan vara krångligt att få bort. Torkat putsbruk kan även repa underlaget vid borttagning. Vi tänker då på fönsterglas och plåtdetaljer. Även mark bör skyddas ordentligt. Diverse målningsarbete av plåt och trädetaljer i samband med fasadrenoveringen bör man också räkna med. Plåtarbeten är också ett arbetsmoment man bör tänka på. Särskilt plåtbeslag som ligger i direkt anslutning till fasadputsen. Upptäcker man dåliga eller rostangripna plåtbeslag bör man byta dessa under pågående fasadrenovering. Armaturer är också en detalj som man bör tänka särskilt om man vill lägga till belysning och man behöver dra om eller lägga till elkablage. Många störs inte av utanpåliggande elkablar men vi tycker att helst vill man ju undvika onödigt utanpåliggande kablage i den mån det går. Under renoveringen av en putsad fasad har man möjligheten att spåra upp och lägga kablage inne i fasadputsen. Det blir snyggast så tycker vi.

Fasadrenovering med rätt material är ett måste för att få en hållbar fasadputs.
Flagande färg på fasadputs i Stockholms innerstad.

Utöver detta bör man också veta vilken typ av material man behöver. Det finns olika typer av mur och putsbruk så det gäller att man använder sig av rätt putsbruk. Blandar man olika typer av putsbruk med olika egenskaper så får man sällan ett bra hållbart resultat.Har man en befintlig putsad fasad som ska renoveras ska man också vara försiktigt med nya typer material och inte blanda olika materialtyper i en och samma fasadputs. En bra tumregel är att man ska laga och putsa i skador med likvärdiga material som den befintliga fasadputsen består av. Vi har sett otaliga exempel på fasader med fasadputs i Stockholm och även i övriga landet där man använt sig av fel material. Bor man i villa så kan det låta lockande och enkelt om man har en putsad fasad att köpa lite färg och penslar hos den lokala färghandlaren och sätta i gång att måla men man ska vara mycket försiktig med detta. Det är mycket viktigt att man använder sig av rätt färg. Ska man renovera fasadputs bör man tänka på att fasaden behöver också kunna andas och har man då målat sin fasadputs med en för tät färg då kan inte fukt och väta torka ut på ett bra sätt utan blir kvar inne i fasadputsen. Instängd fukt och väta är aldrig bra i något byggnadsmaterial och kan skapa en grogrund för fukt och mögelskador. Vi rekommenderar alltid att man undersöker sin fasadputs så noga man kan för att få reda på vilken typ av material man har på den befintliga fasaden och utgå i från detta underlag när man planerar kommande fasadrenovering.

Förebyggande underhåll.

Bor man i villa så är det förhållandevis enkelt att ha uppsikt över sitt hus. Kontrollera så hängrännor och stuprör håller tätt och inte läcker vatten. Titta till plåtbeslag på sitt tak. Byta ut trasiga tegelpannor om man upptäcker detta. Nu är det ju många människor som tycker det känns otryggt att befinna sig på taket och ska man då utföra underhållsarbete kan det bli svårt och krångligt. Det bästa i så fall är att man kontaktar något företag som arbetar med tak och få den hjälp man behöver på så sätt. Bor man i en storstad som Stockholm är utbudet stort av småföretag  som erbjuder denna typ av tjänst. Har man besök av sotaren kanske man be sotaren lägga en extra kolla på taket och inte bara på skorstenen. Upptäcker man sprickor och andra skador i fasadputsen är alltid bättre att laga dessa än att lämna öppet och fritt för väder och vind. Putsar man i dessa skador så minskas risken att skador förvärras och som kan i värsta fall leda till en mer omfattande fasadrenovering än man tänkt sig. Vissa mindre små skador som mindre sprickor och bomputs kan man kanske laga själv om man har någon form av erfarenhet att arbeta med mur och puts. Var noga med att du använder dig av rätt putsbruk. Detta för att inte försvåra för framtida fasadrenovering. Är man osäker kan man också kontakta en fasadkonsult som är specialist inom fasadputsning för att få tips och råd och även få en bedömning av den övriga fasadens kondition. Det gäller att det blir rätt från början. Följer man dessa råd om underhåll och att tillskansa sig kunskap om att renovera fasadputs så har man alla förutsättningar för att vid senare tillfälle när man väl ska renovera sin fasad att få en professionell fasadrenovering som håller i många år framöver.

Plåtarbeten och fasadputs.

När man renoverar en putsad fasad får man inte glömma bort plåtbeslagen. Viktiga plåtbeslag som har till uppgift att skydda mot inträngande vatten mellan olika byggnadsdelar. Byter man inte ut till nya plåtbeslag ska man alltid kontrollera befintliga plåtdetaljer att dom fyller den funktion det ät tänkt. I bland kan det räcka med en översyn och ett bra utfört målningsarbete så har man säkerhetsställt funktionen i många år. Plåtbeslag har till uppgift att avleda vatten så att inte byggnadsdelar blir skadade. Tyvärr ser man många putsade fasader med skador i putsen som man kan härleda till plåtbeslag som inte fyller sin funktion. Åtgärdar man inte detta i tid leder detta ofta till en renovering av fasadputsen  i förtid. Plåtbeslag är också en byggnadsdetalj i fasaden som man vill ska se hela och fina ut. Man anpassar färgval efter kulören man har på fasaden för att bättra på helhetsintrycket av fastigheten.

Fönsterbyte och putsade fasader.
Tegelstenar som fallit ned vid fönsterbyte.

Byte av fönster när man har fasadputs på sin fasad kan det ställa till det ibland. Har man en hel och fin fasadputs inför fönsterbytet bör man tänka på att vara så försiktig man kan vid demontering av gamla fönster så man inte skadar den befintliga  fasadputsen i onödan. Denna typ av skador resulterar i att man får oplanerade renoveringskostnader. Även övre fönstersmyg vid teglade fasader kan också vara känsliga vid fönsterbyte och tegelstenar kan lossna och ramla ner. Bilden till höger visar nedfall av övre rad av tegelstenar. Vanliga problem vid fasadputs är att delar av puts kan lossna i fönstersmygar. Detta kan vara svårt att återställa utan att det syns med tanke på befintlig struktur och färg. Har man möjlighet är det alltid bäst att utföra ett fönsterbyte i samband när man renoverar sin fasadputs.

Inför ett fönsterbyte tycker vi även att man ska ta reda på så mycket information man kan om just fönster. Marknaden med erbjudanden om fönsterbyte är stor. Ska man köpa fönster av lättmetall , trä , det finns även fönster i plast , så det är klart att det uppkommer många frågor kring ett fönsterbyte. I bland kanske lösningen till med är att behålla sina gamla fönster men utföra en total fönsterrenovering i stället och samtidigt bevara huset utseende och känsla. Ett fönsterbyte kan förändra husets karaktär och det ska man tänka på. Bor man i en k-märkt fastighet så monterar man troligen inte in plastfönster utan då väljer man med högsta sannolikhet att renovera sin gamla fönster.

Klottersanering av fasadputs.

Klottersanering av fasadputser kan vara svårt att utföra med ett bra resultat. Starka högtryckstvättar ska man vara försiktig med då finns en stor risk att man inte bara tar bort klotter utan också skadar underlaget. Kemiska lösningsmedel som man använder vid klottersanering kan skapa missfärgningar. I många fall när man utfört sanering måste måste man bättra på fasadputsen med ny fasadfärg. Det finns finns typer av klotterskydd man kan använda på fasaden som gör att det blir lättare att ta bort klottret och efter saneringen påför man nytt klotterskydd igen. Ibland kan detta fungera relativt bra och andra gånger mindre bra. Klotter på fasader är ett problem för många och medans det finns andra fastighetsägare aldrig blir utsatta för klotter.Har man blivit drabbad av klotter på sin fasad bör man ta bort detta för att minska risken att nedklottringen ska fortsätta.

Målningsarbete.

Visst kan man måla vissa detaljer efteråt. Men ett målningsarbete som takfot och vindskivor vill man troligen måla i samband med planerad fasadrenovering. Har man byggnadsställning monterad och klar så ska man passa på att måla detaljer som kan vara svåra och komma åt efteråt. Även om man kan nå upp med en stege efter fasadrenoveringen så rekommenderar vi inte detta. Dels är det inte lika säkert att arbeta på hög höjd med en stege men man riskerar också att få fula skrapmärken i sin nya fasad när stegen ska flyttas. Andra aspekter är att man kan spilla ned fasaden med färg vilket inte skulle kännas särskilt givande. Och naturligtvis utför man också ett bättre arbete om man arbetar i från en trygg och säker byggnadsställning.

Rotavdrag och renovering.

Regeringen sänkte visserligen rotavdraget 50% till 30% avdrag på arbetskostnaden från och med 2016. Lite tråkigt för oss som renoverar privat men det finns fortfarande mycket pengar att spara. Du kan läsa mer rotavdrag här och få mer information hur det fungerar om du aldrig använt dig av rotavdraget. Det råder lite delade meningar om rot och rutavdragen men vi tycker det är bra och tror att det skapar mer arbetstillfällen.