Byggnadsställning.

Trygg arbetsmiljö med säker byggnadsställning.

Vare sig man ska måla om sitt trähus eller står inför en renovering av fasadputs så är en välbyggd byggnadsställning absolut en viktig del i entreprenaden. Utbildade och certifierade ställningsbyggare garanterar detta. Förutom en bra arbetsmiljö så är det betydligt lättare att utföra ett bra arbete. Arbetar man med yttre byggnadsdelar av fastigheter så vet man vikten av detta. För det mesta så är det byggnadsföretag som utnyttjar dessa tjänster men man kan även nyttja byggnadsställning när man renoverar själv. Bra byggnadsställningar är dyra i inköp och lönar sig förmodligen inte för den som renoverar hemma själv. Dessutom krävs certifiering för att bygga på lite högre höjd. För hemmafixare rekommenderar vi att hyra byggnadsställning och samtidigt få den monterad. Då vet man att ställningen blir ordentligt byggd och väl förankrad i huskroppen.

Förenkla ditt arbete med en bra byggställning.

För det mesta så köper också byggnadsföretag denna tjänst vid olika typer av yttre renoveringar. Professionella ställningsmontörer som monterar upp och monterar ner vid färdigställt arbete. Arbetar man på höjd ska man aldrig chansa. Olyckor sker även i säkra miljöer så sätt alltid säkerheten i första hand. Arbete på stege anser vi enbart fungerar vid enklare snabba mindre arbeten med försiktighet. Vid plan mark och mindre typer av fastigheter så kan ett bra alternativ vara någon typ av säker rullställning med stödben som förhindrar att ställningen tippar. Dessa rullställningar kan även förankras i fasaden. Men målar man till exempel en hel fasad så blir det en hel del tid som går att flytta runt rullställningen. En fast godkänd byggställning är att föredra. Byggnadsställningar kompletteras även med olika väderskydd. Exempevis ett regnskydd som skyddar fasaden vid regn. Detta sparar in mycket tid vid dåligt väder då man kan arbeta oberoende av detta. Vintertid när man utför en fasadrenovering brukar hela byggställningen täckas in och även värmas upp med olika typer av aggregat så man kan hålla rätt temperaturer för material. Det finns olika typer av intäckningar så beroende på årstid när man renoverar kan man välja efter detta.